team_member_sena

Sena Yıldırım

Uzm.Psikolog

Uzman Psikolog Sena Yıldırım, İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği (ÇARE-DER) derneğinde ve İstanbul ÇAPA Çocuk Kliniği'nde gönüllü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Akıl ve ruh sağlığı bölümünde stajlarını gerçekleştirmiştir. İzmir’de özel bir anaokulunda sorumlu müdür ve okul psikoloğu olarak görev yapmıştır.

Daha sonra Bursa’da TED Kolejinde okul psikoloğu olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Bu süreçte İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’ nda yüksek lisans programında uzmanlığını tamamlayarak çocuklar, ergenler ve aileleri ile bireysel görüşme ve oyun terapisi çalışmalarını  sürdürmektedir. Aralık 2016'dan itibaren çalışmalarını eş kurucusu olduğu Lima Psikoloji Danışmanlık Merkezinde devam ettirmektedir.

Terapilerinde Bilişsel (Kognitif) Terapinin, Akılcı Duygusalcı Davranışçı Terapinin temel yaklaşım ve yöntemlerini çocuk ve ergenler ile çalışmaktadır.

Aldığı Eğitimler

 • Bilişsel Terapinin Çocuk ve Ergenlerde Görülen Kaygı Bozukluklarında, Depresif Bozukluklarda, Okul ve Aile Ortamında Görülen Davranış Problemlerine Uyarlanması (36 Saat). DR. Başak Demiriz
 • Dışavurumcu Sanat Terapisi
  • Dr. Olcay Güner – Nur Dinçer – Sanat Psikoterapileri Derneği
 • Oyun Terapisi Eğitimi (50 Saat). Uzm. Klinik Psikolog Birgül Emiroğlu
 • Akılcı Duygusalcı Davranışçı Terapi (ADDT) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Yöntemlerinin Çocuklarda Uygulaması (18 Saat)
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (12 Saat). Yrd.Doç.Dr. Nevin Dölek
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperktivite Bozukluğu ve Özel Öğrenme Güçlüğü (16 Saat). Dr. Aylin İldem Koçkar
 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi (16 Saat) Doç.Dr. Özgül Polat
 • Çocuklarla Yapılan Psikolojik Testler Eğitimi (16 Saat) Uzm. Psikolog Sinem Demirel
 • Ankara Gelişim Envanteri (AGTE)
 • C.A.T. (Children Apperception Test)
 • Stroop Sayı Dizileri Testi (GİSD­A)
 • Cümle Tamamlama Testi
 • Aile Resmi Çiz Testi
 • Bir İnsan Çiz Testi
 • Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testleri
 • Bender Gestalt Psikomotor Algı ve Koordinasyon
 • Metropolitan Okul Olgunluğu
 • Peabody Kelime Anlama
 • CAS(Cognitive Assessment Systems) Bilişsel Değerlendirme Sistemi (5-17 Yaş) - İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
team_member_ozge

Özge Gülmeriç

Uzm.Psikolojik Danışman

Özge Gülmeriç, 2004 yılında Bursa Milli Piyango Anadolu Lisesi’nden 2008 yılında da Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamlamıştır. Psikolojik danışmanlık süpervizyonlarını Prof. Dr. Aykut Ceyhan, Yar. Doç. Dr. Bahtiyar Eraslan Çapan, Dr. Asuman Yüksel ve Yar. Doç. Dr. Jale Eldeleklioğlu’ndan almıştır.

Çalışma hayatına Kültür Okulları’nda başlamıştır ve sonrasında yedi yıl süreyle TED Bursa Koleji’nde Psikolojik Danışman/Pedagog olarak çocuklar, gençler ve aileleriyle çalışmıştır. Aralık 2016’dan itibaren çalışmalarına eş kurucusu olduğu Lima Psikoloji Danışmanlık Merkezi’nde devam etmektedir.

Çalışmalarında Bilişsel(Kognitif) Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi ve Dışavurumcu Sanat Terapisi yöntemlerini kullanmaktadır.

Aldığı Eğitimler

 • CAS(Cognitive Assessment Systems) Bilişsel Değerlendirme Sistemi (5-17 Yaş) - İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
 • WISC-R Zeka Testi
 • Dışavurumcu Sanat Terapisi
  • Dr. Olcay Güner – Nur Dinçer – Sanat Psikoterapileri Derneği
 • Deneyimsel Oyun Terapisi
 • Bilişsel (Kognitif) terapi modeli eğitimlerini Dr. Emel Stroup’tan tamamlamıştır. Aldığı eğitimlerin Academy of Cognitive Therapy tarafınca da geçerliliği bulunmaktadır.
  • Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri
  • Dr.Emel Stroup – CBTİstanbul
  • Kognitif Terapinin Depresyon Tedavisinde Uygulanması
  • Dr.Emel Stroup – CBTİstanbul
  • Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması
  • Dr.Emel Stroup – CBTİstanbul
  • Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması
  • Dr.Emel Stroup – CBTİstanbul
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı
  • Doç. Dr. Nevin Dölek –Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
 • Akılcı Duygusal Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemleri
  • Kristine A. Doyle – New York Albert Ellis Institute
 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği
  • Doç. Dr. Özgül Polat
 • Çocuklara Uygulanan Objektif Testler Eğitimi
  • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
   Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE), Frostig Görsel Algılama Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Burdon Dikkat Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği Testi
 • Değerler Eğitimi
  • Yöret Vakfı
team_member_yulet

Yulet Pamir

Uzm.Klinik Psikolog

Uzman Klinik Psikolog Yulet Pamir, ODTÜ KKK Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans programı sürecinde 3 bilimsel araştırmada araştırma asistanı olarak yer almıştır. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde ve İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Devlet Hastanesi) Nöroloji Bölümü’nde stajlar yapmıştır. Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini ise İngiltere’de Bangor University’de tamamlamıştır. “İstem dışı sağırlık ve kaygının işitsel farkındalığa etkisi” konusunda yüksek lisans tezini tamamlayarak onur derecesi ile mezun olmuştur. Kariyeri boyunca çeşitli kongre ve seminerlere katılmıştır, farklı alanlarda eğitim almıştır ve almaktadır. Şu an İstanbul merkezli Leap çalışan destek programı bünyesinde klinik çalışmalarına devam etmekte, krize müdahale ve eğitim ekiplerinde aktif rol almaktadır. Bursa’da Temmuz 2017’den beri Lima Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde ergen ve yetişkinler ile bireysel görüşmelerini sürdürmektedir. Terapilerde Bilişsel-Davranışcı yaklaşımı ve Şema terapi yöntemlerini kullanmaktadır.

Randevu için

Uzmanlarımızdan randevu almak için iletişim sayfamızı ziyaret edin