team_member_ozge

Özge Gülmeriç

Uzman Psikolojik Danışman

Özge Gülmeriç, 2004 yılında Bursa Milli Piyango Anadolu Lisesi’nden 2008 yılında da Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde tamamlamıştır. Psikolojik danışmanlık süpervizyonlarını Prof. Dr. Aykut Ceyhan, Yar. Doç. Dr. Bahtiyar Eraslan Çapan, Dr. Asuman Yüksel ve Yar. Doç. Dr. Jale Eldeleklioğlu’ndan almıştır.

Çalışma hayatına Kültür Okulları’nda başlamıştır ve sonrasında yedi yıl süreyle TED Bursa Koleji’nde Psikolojik Danışman/Pedagog olarak çocuklar, gençler ve aileleriyle çalışmıştır. Aralık 2016’dan itibaren çalışmalarına kurucusu olduğu Lima Psikoloji Danışmanlık Merkezi’nde devam etmektedir.

Çalışmalarında Psikodinamik Terapi, EMDR Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi ve Dışavurumcu Sanat Terapisi yöntemlerini kullanmaktadır.

Aldığı Eğitimler

 • EMDR - 1. Düzey Eğitimi
 • MOXO Testi Uygulayıcısı Eğitimi
 • Psikosomatik Kurama Giriş Seminerleri
 • Rorschach ve Projektif Testler Derneği Kuramsal Eğitimleri
  • Doğumdan Okul Çağına Ruhsal Gelişim- Funda Akkapulu Aydın
  • Okul Çağından Ergenliğe Ruhsal Gelişim-Neslihan Zabcı
  • Ergenlik Dönemi Sorunsalları ve Ruhsal Gelişim- Bengi Pirim Düşgör
  • YetişkinPsikopatolojisi-1- İrem Erdem Atak
  • Yetişkin Psikopatolojisi-2-Tevfika İkiz
 • Psikanalize Giriş Eğitimleri (İkinci Adım: Vaka Çalışmaları) – Psike İstanbul Derneği
 • Psikanalize Giriş Eğitimleri (Psikanalizin Temel İlkeleri, Kişilik Örgütlenmeleri ve Psikopatoloji) – Psike İstanbul Derneği
 • Terapötik Kartlar Eğitimi – Doç. Dr. Durmuş Ümmet
 • Öğrenme Problemlerine Yönelik PASS Bilişsel Müdahale Programı Eğitimi – Çocuk Psikolojisi Derneği
 • CAS(Cognitive Assessment Systems) Bilişsel Değerlendirme Sistemi (5-17 Yaş) - İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
 • WISC-R Zeka Testi
 • Dışavurumcu Sanat Terapisi
  • Dr. Olcay Güner – Nur Dinçer – Sanat Psikoterapileri Derneği
 • Deneyimsel Oyun Terapisi
 • Bilişsel (Kognitif) terapi modeli eğitimlerini Dr. Emel Stroup’tan tamamlamıştır. Aldığı eğitimlerin Academy of Cognitive Therapy tarafınca da geçerliliği bulunmaktadır.
  • Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri
  • Dr.Emel Stroup – CBTİstanbul
  • Kognitif Terapinin Depresyon Tedavisinde Uygulanması
  • Dr.Emel Stroup – CBTİstanbul
  • Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması
  • Dr.Emel Stroup – CBTİstanbul
  • Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması
  • Dr.Emel Stroup – CBTİstanbul
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı
  • Doç. Dr. Nevin Dölek –Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
 • Akılcı Duygusal Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemleri
  • Kristine A. Doyle – New York Albert Ellis Institute
 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği
  • Doç. Dr. Özgül Polat
 • Çocuklara Uygulanan Objektif Testler Eğitimi
  • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
   Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE), Frostig Görsel Algılama Testi, Bender Gestalt Görsel Motor Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Burdon Dikkat Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği Testi
 • Değerler Eğitimi
  • Yöret Vakfı
team_member_yulet

Yulet Pamir

Uzman Klinik Psikolog

Uzman Klinik Psikolog Yulet Pamir, ODTÜ KKK Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans programı sürecinde 3 bilimsel araştırmada araştırma asistanı olarak yer almıştır. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde ve İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa Devlet Hastanesi) Nöroloji Bölümü’nde stajlar yapmıştır. Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini ise İngiltere’de Bangor University’de tamamlamıştır. “İstem dışı sağırlık ve kaygının işitsel farkındalığa etkisi” konusunda yüksek lisans tezini tamamlayarak onur derecesi ile mezun olmuştur. Kariyeri boyunca çeşitli kongre ve seminerlere katılmıştır, farklı alanlarda eğitim almıştır ve almaktadır. Şu an İstanbul merkezli Leap çalışan destek programı bünyesinde klinik çalışmalarına devam etmekte, krize müdahale ve eğitim ekiplerinde aktif rol almaktadır. Bursa’da Temmuz 2017’den beri Lima Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde ergen ve yetişkinler ile bireysel görüşmelerini sürdürmektedir. Terapilerde Bilişsel-Davranışcı yaklaşımı ve Şema terapi yöntemlerini kullanmaktadır.

simge toprak foto

Simge Toprak Maçan

Uzman Psikolojik Danışman

Uzman Psikolojik Danışman Simge Toprak Maçan, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden onur derecesi ile mezun olmuş, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde “ilkokul çağındaki çocukların zorbalık yapma eğilimleri ve empati becerilerinin anne-baba tutumları ile olan ilişkisi” üzerine yazdığı tez ile tamamlamıştır.

2012-2023 yılları arasında İstanbul’da bulunan çeşitli özel okullarda okul psikolojik danışmanı olarak görev yapmıştır. 2019’dan itibaren eşzamanlı olarak psikolojik danışmanlık merkezlerinde çocuk, genç ve yetişkinlerle çalışmalarını yürütmektedir.  Ekim 2023’ten itibaren Lima Psikoloji Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmalarına başlamıştır.
Çalışmalarında Psikodinamik Terapi, EMDR Terapisi ve Çocuk Merkezli Oyun Terapisi yöntemlerini kullanmaktadır.