Kadromuz
Lima Psikoloji
Uzm.Psik.Dan. Özge Gülmeriç

Psikolojik Danışman, Oyun Terapisti ve Sanat Terapisi uygulayıcısıdır. Erken çocukluk dönemi, okul çağı çocukları ve gençlerin gelişimlerinin değerlendirilmesi ve danışanların yaşanan sorunlara farklı bakış açısıyla ele almasına ve çözüme ulaşmalarına destek olmaktadır. Gülmeriç'in çoğunlukla çalıştığı danışmanlık konuları ise, anne-bebek danışmanlığı, gelişimsel değerlendirme ve takip, duygusal ve davranım problemleri, okula uyum sorunları ve okul ortamında yaşanan sorunlar, anne-baba-çocuk ilişkisinin dinamikleri, duygusal ve sosyal ilişkiler, kaygı ve uyum bozukluklarıdır. Çalışmalarında Bilişsel(Kognitif) Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi ve Dışavurumcu Sanat Terapisi yöntemlerini kullanmaktadır.

Lima Psikoloji
Uzm.Psikolog Sena Yıldırım

İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği (ÇARE-DER) derneğinde ve İstanbul ÇAPA Çocuk Kliniği'nde gönüllü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Akıl ve ruh sağlığı bölümünde stajlarını gerçekleştirmiştir. İzmir’de özel bir anaokulunda sorumlu müdür ve okul psikoloğu olarak görev yapmıştır.

Lima Psikoloji
Uzm.Klinik Psikolog Yulet Pamir

Uzman Klinik Psikolog, ergen ve yetişkinlerle Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) odaklı çalışmaktadır. Ergenlik çağı gelişimi, ergenlikte karşılaşılan davranış problemleri ve sosyal iletişim becerileri, akademik başarı ve kaygılar alanlarında destek vermektedir. Yetişkinlerde çoğunlukla; depresyon, öfke kontrol bozukluğu, kayıp ve yas, fobiler, kaygı bozuklukları, psikosomatik bozukluklar ve takıntı-zorlantı alanlarında psikolojik destek sağlamaktadır. Ayrıca zeka ölçekleri, nöropsikolojik değerlendirme testleri ve kişilik testlerin uygulama ve yorumlamasını yapmaktadır.