Bursa Çocuk, Ergen, Yetişkin Psikolog ve Psikoterapi Hizmetleri

Kadromuz
Lima Psikoloji
Uzm.Psikolojik Danışman Özge Gülmeriç

Uzman Psikolojik Danışman Özge Gülmeriç, Bursa Milli Piyango Anadolu Lisesi’nden ve sonrasında da 2008 yılında Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Devamında Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü Yüksek Lisans Programına kabul edilerek, “Cinsiyet ve Yaş Değişkenlerinin Minnettarlık ve Duygusal Zeka Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” üzerine olan teziyle programı tamamlamıştır. Çalışma hayatına 2008 yılında Kültür Okulları’nda başlamıştır. 2009-2016 yılları arasında TED Bursa Koleji’nde Psikolojik Danışman/Pedagog olarak çocuklar, gençler ve aileleriyle çalışmıştır. 2016’dan itibaren kurucu ortağı olduğu Lima Psikoloji’de çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikoterapist olarak hizmet vermektedir. Çalışmalarında psikodinamik terapi ve oyun terapisini kullanmaktadır.

Lima Psikoloji
Uzm.Klinik Psikolog Yulet Pamir

Uzman Klinik Psikolog, ergen ve yetişkinlerle Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) odaklı çalışmaktadır. Ergenlik çağı gelişimi, ergenlikte karşılaşılan davranış problemleri ve sosyal iletişim becerileri, akademik başarı ve kaygılar alanlarında destek vermektedir. Yetişkinlerde çoğunlukla; depresyon, öfke kontrol bozukluğu, kayıp ve yas, fobiler, kaygı bozuklukları, psikosomatik bozukluklar ve takıntı-zorlantı alanlarında psikolojik destek sağlamaktadır. Ayrıca zeka ölçekleri, nöropsikolojik değerlendirme testleri ve kişilik testlerin uygulama ve yorumlamasını yapmaktadır.

Lima Psikoloji
Uzm. Psikolojik Danışman Simge Toprak Maçan

Uzman Psikolojik Danışman Simge Toprak Maçan, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden onur derecesi ile mezun olmuş, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde “ilkokul çağındaki çocukların zorbalık yapma eğilimleri ve empati becerilerinin anne-baba tutumları ile olan ilişkisi” üzerine yazdığı tez ile tamamlamıştır. 2012-2023 yılları arasında İstanbul’da bulunan çeşitli özel okullarda okul psikolojik danışmanı olarak görev yapmıştır. 2019’dan itibaren eşzamanlı olarak psikolojik danışmanlık merkezlerinde çocuk, genç ve yetişkinlerle çalışmalarını yürütmektedir.  Ekim 2023’ten itibaren Lima Psikoloji Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalarında Psikodinamik Terapi, EMDR Terapisi ve Çocuk Merkezli Oyun Terapisi yöntemlerini kullanmaktadır.