Bireysel Psikoterapi

Psikoterapi, terapist ile danışan arasında kurulan etik bir ilişki temelinde sorunların çözülmesini ve kişisel gelişimi desteklemeyi amaçlayan bir terapi türüdür. Bu süreç, hem psikolojik hem de duygusal sorunlarla başa çıkmak için etkili bir yöntem olabilir. Psikoterapi, ruh sağlığı uzmanları tarafından uygulanır ve çeşitli terapi yaklaşımları kullanılarak gerçekleştirilir. Terapist, danışana rehberlik eder, destek sağlar ve onun sorunlarına daha derinlemesine bakmasına yardımcı olur.  Terapide dile gelenlerle kendini keşfetmenin ve düşlemlerin yolu açılır. Bastırılanlar, anlaşılamayanlar için alan yaratılmış olur. Bu sayede terapi odası tüm yönleriyle kendini keşif yeri haline gelir.

Bireysel terapi, danışanın özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine yönelik olarak farklı terapi yaklaşımları ve teknikleri kullanabilir. Bu süreç, kişisel büyüme, değişim ve daha iyi bir yaşam kalitesi için önemli bir destek sağlar. Terapist, danışanın bu süreçte yolculuğunda rehberlik eder ve onun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için çeşitli terapi tekniklerini kullanır.

Lima Psikoloji'de bireysel terapi sürecinde kullanılan psikoterapi yöntemleri aşağıdaki gibidir:

  • Psikodinamik Terapi
  • EMDR Terapisi
  • Dışavurumcu Sanat Terapisi
  • Şema Terapi
  • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi