Kayıt yaptırın

Eğitimler hakkında daha detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için iletişim sayfamızı ziyaret edin

Anneliğe İlk Adım

Hamilelik ve yeni bir bireyin yasama katılışı sanki bitmek bilmeyecek gibi bir bekleyiş, merak, heyecan ve tedirginlikleri bir arada barındırır. Bu dönemde annenin psikolojik ve fizyolojik durumu bebeğin gelişimini de
etkilemektedir. Anne ve bebeğin sağlıklı bir şekilde bağlanma hikayesi de doğum öncesi dönemden itibaren baslar. Olumlu bir hamilelik süreci sonrasında anne ve bebek bağlılığı daha güçlü bir şekilde gelişmektedir.

Yapılan araştırmalarda doğum öncesi hazırlık eğitimi alan hamilelerin;
• Doğuma bilinçli olarak hazırlandıkları, bu nedenle özgüvenlerinin arttığı,
• Doğum sonrası lohusalık depresyonuyla daha az kariılastıkları,
• Kendi özbakımları ve bebek bakımı konusunda daha rahat oldukları,
• Bedensel ve ruhsal değişime uyum sağlama konusunda daha baiarılı olduklarını,
• Bebeğini olumlu algıladığı,
• Bebeğe bağlanma sürecinin hızlı olduğu ve benlik saygısının arttığı,
• İlk altı ayda sadece anne sütü ile beslenme oranlarının ve emzirme süresinin arttığı saptanmıştır.
Ayrıca anne adaylarının gebelikleri süresince stres düzeylerini yönetebilmeleri için aldıkları desteğin, yenidoğanların beden ve zihin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu çeşitli araştırmalarda tespit edilmiştir.

Anneliğe İlk Adım eğitimi ile bizler de uzman kadromuzla bu süreçte sizleri desteklemek için yanınızdayız.

Uzm. Psikolog Sena Yıldırım – Uzm.Psikolojik Danısman Özge Gülmeriç
• “Anne, ben anne oldum!” – Hayatın size sunduğu yeni rolle tanışma.
• Hamilelikte yaşanan duygusal süreçler
• Anne karnından itibaren anne-bebek ilişkisi

Fizyoterapist, Dogum Koçu ve Yoga Egitmeni
Eliz Mutlu
• Gebeliğe bağlı gelişen şekil ve duruş değişikliği
• Bedenimizi doğuma nasıl hazırlarız?
• Doğum sonrası iyileşme

Diyetisyen Basak Kefeli
• Anneden bebeğe beslenme
• Hoş geldin bebek
• Yeni anneyi nasıl besleyelim?

Uzm. Psikolog Sena Yıldırım – Uzm. Psikolojik Danısman Özge Gülmeriç
• Yenidoğan bebeğimin neye ihtiyacı var?
-   Bebeğin gelişiminde uyku
-   Bebeğin duyularını harekete geçirme
-   Bebeğin beslenmesi ve anne
• Bebeğimle nasıl bir bağ kurabilirim?
• Doğum sonrası annenin duygusal süreçleri
• Anne, baba, bir de bebek? – Yeni aile düzenine hazırlık

Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’ndan Aile ve Evlilik Terapisi

 1. Düzey Eğitimi (Temel Eğitim)

Amaç: Çalışma alanlarının gerekleri olarak Aile ve Evlilik Terapileri konusunda bilgilenmek isteyenleri, konunun temel boyutları içerisinde hem teorik hem de pratik düzeyde bilgilendirmek.

Eğitimin İçeriği:

 • Sistem yaklaşımı
 • Aile sistemi
 • Sağlıklı-sağlıksız aile
 • Değerlendirme
 • Aile terapisi süreci
 • Ilk görüşme
 • Müdahale prensipleri (Genel)
 • Minuchin’in yaklaşımı
 • Bowen’in yaklaşımı
 • Satir’in yaklaşımı
 • Müdahale teknikleri (Genogram, Yeniden tanımlama, Ödev verme, İletişim becerileri – iyi iletişim özellikleri, Farklılıkları çözme, Karar verme süreci, Metafor kullanımı)

Eğitimin İçerdiği Aktiviteler: Bilgilendirme, grup katılımı, uygulamalı çalışma, CD / Video gösterimi
Süre: 40 saat (5 gün, günde 8 saat) (9:00 – 17:00 saatleri)
Tarih: 25-29 Ekim 2017
Katılımcılar: Eğitime psikolojik sağlık alanında hizmet veren psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, aile hekimi, psikiyatr ve çocuk gelişimcileri ile ilgili bölümlerin son sınıf öğrencileri katılabileceklerdir

Mutlu Anne Akademisi

Dört haftalık psikoeğitim grubumuzda annelerle "mutlu anneliği" ele alıyoruz. Eğitim sürecinde, anneliğin getirdiği heyecan ve kaygıları paylaşırken, çocukların gelişim özelliklerini, anne-çocuk ilişkisini, çocukların hayatının olmazsa olmazı oyunu ve iyileştirici gücünü ve anne-baba ilişkisinin çocuğa yansımaları hakkında kuramsal bilgiyi, uygulamaya dönük örneklerle sunacağız.

Eğitimciler:
Uzm. Psikolog Sena Yıldırım
Uzm.(A)Psk.Dan.Özge Gülmeriç

18 Şubat 2017 - Çocuğunuzun İç Dünyasının Keşfi
25 Şubat 2017 - Anne-Çocuk Arasındaki Bağ
4 Mart 2017 - Oyundaki Gizli Anahtar Kim?
11 Mart 2017 - Çocuğunuzun 3. Ebeveyni: Anne-Baba İlişkisi

Eğitimlerimiz cumartesi günleri saat 11.00-12.00 arasında gerçekleşecektir. Katılımcı sayımız 12 kişi ile sınırlıdır.

Siz de yerinizi ayırtın...

Çocuk ve Ergenlerle

Bilişsel Davranışçı Modeli Eğitimi

EĞİTİMCİ                 : UZM. PSK. İNCİ ALTINTAŞ

Katılımcılar: Psikologlar ve psikolojik danışmanlar, psikoloji ve psikolojik danışmanlık 4. Sınıf öğrencileri
1.Modül: Kuramsal Eğitim
Eğitim Tarihleri          : 6-7 Mayıs 2017
2.Modül: Süpervizyon
Eğitim Tarihleri          :

1.Modül: Kuramsal Eğitim
EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Çocukluk çağında psikoterapi
 • Bilişsel Davranışçı kuramsal açıklamalar, tedavi rasyoneli ve temel ilkeler
 • Çocuk ve ergenlerle BDT uygulama ilkeleri
 • Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapilerin yürütülmesi
 • Kaygı bozukluklarının psikoterapileri
 • Çocuklarda OKB ve bilişsel davranışçı psikoterapi
 • Depresif çocuklar için BDT
 • DEHB çocuklarda BDT
 • Ergenlerle BDT
 • BDT’de değerlendirme yaklaşımları
 • Terapi girişimlerinde ailenin rolü

2.Modül: Süpervizyon
EĞİTİM İÇERİĞİ:
Katılımcıların kendi uygulamalarını sözlü ve yazılı olarak sunmaları üzerinden grup içi süpervizyon şeklinde gerçekleştirilecektir.

Eğitimci Hakkında:
İnci Altıntaş, uzman klinik psikolog ve aile danışmanıdır. 2000 yılında Ege Ü. Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra alanda çalışmaya bir özel eğitim merkezinde başlamıştır. Ardından Rehberlik Araştırma Merkezi’nde görev yapmıştır. 12 yıl Ege Ü. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda çalışmıştır. Özel bir anaokulu ve ilkokula danışmanlık uygulamalarında bulunmuştur. Halen Ege Ü. Sosyal bilimler Enstitüsü’nde Klinik Psikoloji Doktora eğitimine devam etmektedir. Şu anda özel olarak danışmanlık, psikoterapi, eğitim ve supervizyon çalışmalarını sürdürmektedir.

Psikoterapi eğitimlerini Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı’ndan (oyun terapisi, ergen ve erişkin ruh sağlığı bozuklukları ve psikoterapileri) ve Abdülkadir Özbek Enstitüsü’nden (Psikodrama) almıştır. Klinik Psikoloji masterı ve doktorası sırasında Prof. Dr. Oya Sorias, Prof. Dr. Benal İnceer ve Prof. Dr.Haluk Arkar’dan kuramsal ve uygulamalı olarak Çocuk, Aile ve Erişkinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimlerini tamamlamıştır. Bu sürece paralel olarak çalıştığı klinikte de Doç. Dr. Tezan Bildik’ten BDT supervizyonlarını tamamlayarak klinik asistanlarına süpervizyon veren ekipte yer almıştır.

Bu alanda ülkemizde ilk örnek olan “Korku Avcısı: Anksiyete Bozukluğu olan çocuklar için terapi kılavuzu”nun yazarları arasındadır. Doktora tezinde ise Korku Avcısı Grup Versiyonunun geliştirilmesi ve etkililiği üzerine çalışmaktadır. Psikoterapi becerilerinin yanı sıra psikometrik değerlendirme bağlamında projektif ve objektif birçok testin eğitimini çalışma hayatı kapsamında veya paralelinde alarak uygulama alanını genişletmiştir. Bunlardan başka Transaksiyonel Analiz, Aile Terapisi ve Dans Terapisi konularında da eğitimlere katılmıştır.