Yaklaşımlarımız

BEBEK VE ÇOCUKLUK DÖNEMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

Erken çocukluk dönemi, okul çağı çocuklarının gelişimlerinin değerlendirilmesi ve yaşanan problemlerin değerlendirilmesi konusunda destek vermekteyiz.

Gelişim Takibi ve Değerlendirilmesi

Çocuğunuzun sosyal, duygusal ve zihinsel olarak gelişim düzeyinin takip edilmesi ve değerlendirilmesi. Çocukların ve gençlerin yaşadığı; 2 yaş sendromu, ergenlik dönemine geçiş gibi gelişim dönemlerine özel durumların değerlendirilmesi.

Aile Ortamında Görülen Değişikler

Anne ve babanın boşanması, aile içinde bir kaybın yaşanması, yeni doğacak olan kardeş, annenin çalışmaya başlaması gibi ev ortamında süregelen  durumların değişmesi ile çocukların bir destek sistemi olmadan bu süreçleri yönetmeleri güç olabilir. Bu konularla ilgili olarak çocuk odaklı çalışmalar yapmaktayız.

Aile İçi İletişimde Yaşanan Problemler

Anne ve baba olmanın getirdiği güzelliklerin yanı sıra zorlukları da beraberinde getirir. Bu zorluklar aşılamadığında ise anne-baba-çocuk ilişkisinin doğru olarak kurulmamasına ya da zedelenmesine neden olabilir. Çocuk yetiştirme sürecinde yaşanan sorunlarla başa çıkabilme becerilerinin ve aile içi iletişim değerlendirilmesi.

CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) – Zeka Testi

5-17 yaş arası çocukların zihinsel becerilerini ölçen ve güçlü/desteklenmesi gereken alanları belirleyen bir zeka değerlendirme testidir.

Bağlanma Bozuklukları

Yepyeni bir dünyaya adım atan  bebeğin, özgüvenli bir çocuk ve kendine güven duyan bir yetişkin olması bağlanma sürecinin iyi yönetilmesi ile gerçekleşebilir. Bu sürecin ve süreçte yaşanan bazı nedenlere bağlı olarak çocukta yaşanan duygusal sorunların değerlendirilmesi.

Okul Olgunluğu Değerlendirmesi

Ülkemizin standartlarına göre geliştirilmiş tek okul olgunluğu testi olan Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği ile çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişiminin okula başlamaya hazır olup olmadığı değerlendirilmektedir.

Okula Uyum Problemleri

Evden ayrılarak okula başlama süreci çocuklar için de, aileleri için de yeni bir maceranın başlangıcıdır. İyi bir başlangıç yapabilmek için çocuğun okula hazırlanması ve başa çıkma becerilerinin arttırılması çalışmalarının yapılması önem taşımaktadır.

Okul Ortamında Yaşanan Sorunlar

Okul ortamı sadece akademik olarak değil, öğrencilerin sosyal-duygusal olarak da zorluklarla karşılaştıkları ve bu zorlukları aştıkça geliştikleri bir ortamdır. Bu süreçte yaşanan sorunların değerlendirilmesi.

Davranış ve Uyum Bozuklukları

Çocuklarda görülen davranış bozukluklarının (alt ıslatma(enüresiz), dışkı kaçırma(enkopresiz), parmak emme, tırnak yeme, dönemsel korkular, uyku bozuklukları, içe kapanıklık, saldırganlık, dürtü kontrolü,… vb.) çocuğun gelişim takibinin yapılarak değerlendirilmesi.

Duygudurum Bozuklukları

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da erken yaşlardan itibaren görülebilen duygudurum bozuklukları bulunur. Ancak çocukların kaygı ve endişe kaynakları ve gösterdikleri belirtiler erişkinlerden farklı olabilir. Öznel fobiler, sosyal fobi, panik atak gibi birçok nedenlere bağlı olarak çocuk ve gençlerde en sık rastlanan kaygı bozuklarının ve depresif semptomların değerlendirilmesi.

Hikayemiz

GENÇLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

Gençlerin yaşadıkları dönem içerisindeki gelişimlerinin değerlendirilmesi ve yaşanan problemlerin değerlendirilmesi konusunda destek vermekteyiz.

Bilişsel Gelişim Değerlendirilmesi

Okul yılları ilerledikçe öğrenme ve bilişsel beceriler çocuk ve gençlerin okul ortamındaki başarı duygusunu etkilemektedir. Uygulanan zeka testleri (CAS, WISC-R), dikkat testleri (Stroop Sayı Dizileri Testi (GİSD­A), Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testleri, Bender Gestalt Psikomotor Algı ve Koordinasyon, Frostig Görsel Algılama Testi, Burdon Dikkat Testi) ve projektif testler ile bilişsel durumları değerlendirilerek güçlü ve gelişmeye açık olan alanları belirlenmektedir.

Aile Ortamında Görülen Değişikler ve Aile İçi İletişimde Yaşanan Problemler

Anne ve babanın boşanması, aile içinde bir kaybın yaşanması, yeni doğacak olan kardeş, annenin çalışmaya başlaması gibi ev ortamında süregelen  durumların değişmesi ile çocukların bir destek sistemi olmadan bu süreçleri yönetmeleri güç olabilir. Bu konularla ilgili olarak çocuk odaklı çalışmalar yapmaktayız. Bu durumların yanı sıra ergenlik döneminde yaşanan kimlik gelişimi çatışmaları sırasında gencin kendine ilişkin bakış açısını güçlendirme çalışmaları da planlanmaktadır.

 

 

YETİŞKİNLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ

Yetişkinlik döneminin kendi içinde barındırdığı sorunları aşmaya destek olmak amacıyla psikolojik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Destek alın

Uzman danışmanlarımızdan destek almak için randevunuzu alın..